-Senyalització
Senyalització2018-07-24T06:34:21+00:00

SENYALITZACIÓ

Les senyals poden ser indicatives, de seguretat, perill, prohibició, advertència, obligació, etc … totes elles amb text o pictogrames per tal de ser entenedores i de fàcil comprensió. Algun dels exemples més comuns podrien ser:

– Comunitats de veïns, Bústies, Cartell venda o lloguer
– Retolació d’obres, magatzems, hospitals, etc.
– Senyals d’exterior