-Plaques Industrials
Plaques Industrials2018-07-24T06:32:25+00:00

PLAQUES INDUSTRIALS

Anomenem així aquelles plaques que s’utilitzen per:

– Armaris i quadres elèctrics
– Identificació de maquinària
– Pulseteria
– Plaques de característiques i CE
– Sinòptics, Panells frontals, etc.

Totes aquestes plaques sempre són tant en tamany com en l’acabat del material a mida i necessitats del client. Els materials disponibles són:

Gravoply (ABS): és en acabat mate, resistent i flexible, només és pot gravar per una sola cara i existeix una múltiple varietat de colors i de dos gruixos diferents.

Fòrmica: És en acabat brillant, resistent però no flexible, és pot gravar per les dos cares i també té una varietat de colors i de gruix 1,6 mm.

Alumini: El acabat d’aquest material pot ser en brillant o setinat, és molt utilitzat per exteriors. També es disposen varis gruixos i colors a escollir.